پله برقی از جهنم!

در نگاه اول به نظر می رسد که جهنم به زمین آمده و یک پله برقی از درون آن به زمین احداث شده است! اما در حقیقت عکس پایین یکی از تقریباً صد ایستگاه زیرزمینی در استوکهولم سوئد است که در آن سقف و دیوار ها صخره های طبیعی بوده و نیمه کاره رنگ شده است.

در نگاه اول به نظر می رسد که جهنم     به زمین آمده و یک پله برقی از درون آن به زمین احداث شده است! اما در     حقیقت عکس پایین یکی از تقریباً صد ایستگاه زیرزمینی در استوکهولم سوئد     است که در آن سقف و دیوار ها صخره های طبیعی بوده و نیمه کاره رنگ شده     است.

/ 0 نظر / 25 بازدید