معضل اینترنت ایران

معضل اینترنت ایران

عجب داستانی شده این اینترنت ایران!!!
یه روز لنگر میخوره به کابل
یه روز کوسه ماهی از گرسنگی و بی غذایی میره سراغ کابل!
یه روز کابل یخ می بنده!
یه روز کنار مرز ترکیه یه نفر کابلو میدزده!
... یه روز راهپیماییه سرعتش کمه!
یه روز انتخاباته سرعتش کمه!
یه روز عاشوراست سرعتش کمه!
 روز عید سرعتش کمه!
روز عزا سرعتش کمه!
شبم که همه خوابن بازم سرعتش کمه که یه وقت مردم بد خواب نشن!
خلاصه هر رووووووووووووز یه بهانه ایی دستشون هست!
/ 0 نظر / 26 بازدید